Din advokat centralt i København

Agent-, forhandler-, og licensaftaler

Virksomheder anvender oftest agenter eller forhandlere, når deres produkter skal markedsføres i Danmark eller udlandet. Vi rådgiver både virksomheder, som skal tilknytte agenter eller forhandlere, ligesom vi rådgiver selve agenten og forhandleren.

Der er mange overvejelser at tage i betragtning ved indgåelse af en agent- eller forhandleraftale. En af overvejelserne er udvidelsen af handlen med en allerede bestående kundekreds og anskaffelsen af nye kunder. I tillæg hertil at det vigtigt at overveje kompensation ved og opsigelse af aftalen.

Handelsagentloven

For så vidt angår agenter, er det vigtigt at være opmærksom på handelsagentloven, som skal overholdes. I den forbindelse er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at agenterne kan operere i andre lande, og det er derfor væsentligt at være opmærksom på det samspil, der kan forekomme med andre landes lovgivning. Det er en fordel at få afklaret dette i aftalen.

Forhandlere

I modsætning til handelsagenter indgår forhandlere aftaler i eget navn og for egen regning. Af samme årsag er der ingen lovgivning på området. Det betyder, at der er aftalefrihed, og det er derfor en fordel, at forhandleraftalen regulerer alle forhold vedrørende samarbejdet samt ophør af samarbejdet.

Licensaftaler

Hvis du har en rettighed, kan denne rettighed overdrages til en licenstager, som herefter kan producere og sælge produktet. Der kan også aftales en ret til at videreudvikle produktet.

Licensaftalen fungerer herefter på den måde, at licensgiveren får procenter af salget, også kaldet royalty. Der kan også aftales et opstartsbeløb.

Licensaftaler er især oplagte, hvis du eller din virksomhed, ønsker at starte en salgskanal ude i verden. Der kan dog både være fordele og ulemper ved dette.

Få råd af juridisk ekspert!

Vi hjælper dig med at få styr på dine agentaftaler, forhandler- og licensaftaler, så du undgår problemer og tab af penge.
Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK