Din advokat centralt i København

Virksomhedsoverdragelse

Ved enhver virksomhedsoverdragelse, hvad enten der er tale om lille virksomhed med en enkel ejer og en stor C20 virksomhed, så er aftaledokumentet det vigtigste dokument at få på plads.

På trods af dette vælger mange en overdragelsesaftale, der er yderst kortfattet og udarbejdet uden professionel rådgivning. Ofte genbruges en aftale, som der ligger i skuffen fra en tidligere transaktion. Desværre fører det oftere til flere problemer, end den løser.

Hvorfor er det nødvendigt med en overdragelsesaftale?

Der er naturligvis mange fordele ved at have en overdragelsesaftale, der fastlægger rammerne for overdragelsen, men den vigtigste fordel er nok, at en aftale kan klarlægge, hvad I reelt overdrager og under hvilke betingelser. Det kan især blive en fordel, hvis I efterfølgende bliver uenige om nogle forhold.

Hvad kan ellers være relevant?

I mange tilfælde vil en køber af en virksomhed gerne have lov til at gennemgå virksomhedens vigtigste aftaler. Det kaldes også en due dilligence. Hvis det ikke er muligt, vil køberen ofte have sælgeren til at afgive en række garantier om virksomhedens forhold. I sådan en situation er det særligt vigtigt at have en advokat med til udarbejdelsen af disse.

Derudover kan det også være relevant at kigge på, hvorvidt salget af virksomheden skal ske som salg af ejerandele i virksomheden eller som salg af enkelte eller alle aktiverne. I den forbindelse er det også vigtigt at kigge nærmere på de skattemæssige konsekvenser og en optimering af de skattemæssige forhold.

En overdragelse af en virksomhed er som beskrevet en kompliceret sag, som kræver juridisk rådgivning på højt niveau uanset om, du er køber eller sælger.

Få hjælp til virksomhedsoverdragelse

Udfyld formularen, og få professionel hjælp med din advokatopgave.
Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK