Din advokat centralt i København

Samejeoverenskomst og ægtepagt

Hvis du og din samlever ejer en fast ejendom i fællesskab, anbefaler vi at oprette en samejeoverenskomst over den faste ejendom. I bør nemlig indgå en skriftlig og bindende aftale, hvor I detaljeret aftaler spilleregler for de konfliktsituationer, der kan opstå, når man ejer en ejendom sammen.

Det gælder blandt andet regler om

  1. Jeres løbende betalinger til det bygningsmæssige fællesskab.
  2. Jeres eventuelle pengekrav på hinanden.
  3. Jeres gensidige opsigelsesfrist.
  4. Jeres indbyrdes mulighed for at købe hinanden ud.
  5. Jeres rettigheder i tilfælde af den andens død.

Hvis I ikke udarbejder en samejeoverenskomst, risikerer I at stå i en meget vanskelig og dyr situation, hvis jeres forhold senere går i stykker.

Reglerne er nemlig sådan, at hvis I ikke kan blive enige om at sælge ejendommen – enten til tredjemand eller en af jer – eller hvis en af jer stopper med at betale sin del af regningerne til ejendommen, kan jeres långivere inkassere pengene hos den af jer, som långiveren måtte ønske.

Det kan de fordi I hæfter solidarisk for hele gælden. Det betyder, at en uenighed mellem jer omkring ejendommen kan ende med, at I begge to står tilbage med en stor gæld.

Vi har desværre oplevet eksempler, hvor en opløsning af samlivet og uenighed omkring ejendommen har medført, at ejendommen er endt på tvangsauktion. Det betyder, at begge samlevere mister alt, hvad de ejer. Dette kan undgås med en samejeoverenskomst.

Der er intet til hinder for, at I selv skriver en række regler ned på et papir omkring de situationer, der kan opstå. Ofte bliver sådan en aftale dog ikke særlig god, da de færreste kan forestille sig alt det, der kan gå galt i forbindelse med et sameje omkring en fast ejendom. Derfor er vores opfordring altid at få udarbejdet en samejeoverenskomst.

Det er muligt at tinglyse en samejekontrakt på ejendommen. Samejeoverenskomsten er dog stadig gyldig mellem jer, selvom den ikke bliver tinglyst på ejendommen. Tinglysningen medfører blot, at omverdenen får kendskab til de særlige regler, der gælder for jeres ejerskab af ejendommen.

Det er derfor vores vurdering, at det er spild af penge at lade samejeoverenskomsten tinglyse for ud over en række særlige oplysninger, skal der også betales et tinglysningsgebyr på 1.660 kr. Da samejeoverenskomsten er gyldig uden tinglysning, og da I begge står i tingbogen som ejer af ejendommen, skal I blot sørge for, at I begge har en original underskrevet og dateret samejeoverenskomst.

Hvis I hver især opbevarer jeres eksemplar af samejeoverenskomst, vil I til enhver tid kunne dokumentere, hvad der gælder i eventuelle konfliktsituationer, hvilket I eventuelt via domstolene kan holde hinanden fast på.

 

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale, der bestemmer formueforholdet mellem ægtefæller. Der er ofte store værdier på spil, og derfor bør en ægtepagt altid udarbejdes af en advokat.

Hvorfor oprette ægtepagt?

Der er almindeligt formuefællesskab i et ægteskab, hvis ægtefællerne ikke opretter en ægtepagt.

En ægtepagt har ingen betydning, mens ægtefællerne er gift. Men hvis den ene ægtefælle dør eller i tilfælde af skilsmisse, vil alle parrets aktiver indgå i bodelingen. Dette gælder også selvom parterne har aftalt noget andet.

Det er nemlig ikke nok, at I selv laver en skriftlig aftale om, hvem der ejer hvad. Ægtepagten skal også tinglyses i Personbogen for at være gyldig.

Hvad skal der oprettes ægtepagt omkring?

Der skal oprettes ægtepagt i følgende tilfælde:

gaver mellem ægtefælle, hvis der ikke er tale om lejlighedsgaver (gaveægtepagt)
etablering af særeje (særejeægtepagt)
aftale om deling af pensioner i tilfælde af separation/skilsmisse (pensionsægtepagt)

Gaveægtepagt

Hvis en ægtefælle ønsker at overføre et aktiv til den anden ægtefælle, kan det ske ved en gave eller ved et køb/salg. Hvis købesummen ikke modsvarer aktivets værdi, vil der være tale om en gave.

Hvis der er tale om en gave skal der oprettes ægtepagt. I modsat fald er overdragelsen ugyldig, uanset om begge parter anerkender den.

Hvis konen ejer familiens bolig, og manden ønsker at være medejer af ejendommen, skal det ske ved en ægtepagt for at være gyldig.

Særejeægtepagt

En ægtepagt om særeje kan udformes på mange forskellige måder.

Der skelnes mellem fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Særejet kan angå samtlige aktiver eller enkelte nærmere bestemte aktiver. Det kan fx være arv eller en virksomhed.

Det er vigtigt at være opmærksom på at vælge den særejeform, der opfylder jeres behov bedst både i tilfælde af skilsmisse og i tilfælde af den ene ægtefælles død.

Pensionsægtepagt

Reglerne om pensioners deling i tilfælde af separation/skilsmisse har medført et behov for oprettelse af pensionsægtepagter.

Ved en pensionsægtepagt kan der aftales deling af samtlige eller specifikke pensionsordninger. Det er dog kun muligt at aftale deling af kapital og ratepensioner. Deling af rentepensioner, dvs. livsvarige livsbetingede pensionsordninger kan ikke aftales.

Hvis der er stor forskel på værdien af ægtefællers pensionsopsparinger, kan der oprettes en ægtepagt for at sikre den ægtefælle med den mindste pensionsopsparing.

Man bør dog altid søge rådgivning hos en advokat ved oprettelse af pensionsægtepagt.

Advokatbistand

Når man skal oprette en ægtepagt, bør man altid søge rådgivning hos en advokat med speciale i ægtepagter. Vi kan hjælpe jer med udformningen af jeres ægtepagt og rådgive jer med udgangspunkt i jeres konkrete behov.

Giv os et kald på 29 80 87 91, hvis du ønsker hjælp til samejeoverenskomst, ægtepagt mv.

Læs mere om skilsmisse og bodeling her.

Få hjælp til ægtepagt

Vi har speciale i i ægtepagter og kan rådgive dig så du er bedst muligt sikret.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK