Din advokat centralt i København

Far og forældremyndighed

Føler du at du har tabt på forhånd?

Mange fædre har en oplevelse af, at moderen oftest får forældremyndigheden og bopælsretten over jeres barn. Det er muligvis korrekt, men det er ikke på grund af loven. Loven tager nemlig ikke hensyn til forældrenes køn, men alene hvad der er bedst for jeres barn. Derfor skal du ikke vente med at få juridisk bistand, for tid er en vigtig faktor og jo længere tid barnet har boet hos moderen, jo sværere bliver det at få ændret.

Vigtigt at I kan samarbejde

Moderen får kun den fulde forældremyndighed, hvis I ikke kan samarbejde om jeres barn til barnets bedste. Der skal meget til før retten beslutter at ophæve den fælles forældremyndighed, og du skal derfor ikke acceptere, hvis moderen vil have den fulde forældremyndighed.

Kend dine rettigheder

Du skal ikke bare acceptere at moderen flytter med jeres barn. Som udgangspunkt skal barnet nemlig blive i vante rammer hos en forælder, som barnet føler sig tilknyttet til. Når fædre mister bopælsretten over sit barn, er det oftest fordi faren flytter fra det fælles hjem eller har accepteret, at moderen flytter med barnet. Kan I ikke blive enige om bopælen, skal barnet gå i den folkeskole, der er knyttet til det distrikt som barnet bor i.

Tøv ikke

Hvis du flytter eller barnets moder flytter med barnet, skal du straks indbringe sagen for Familieretshuset. Jo længere tid du venter, jo sværere bliver det at få bopælsretten over dit barn. Vær opmærksom på at den fælles forældremyndighed ikke kan ophæves, hvis I er uenige om bopælen.

Giv ikke op

Har du tidligere tabt en sag om forældremyndigheden, behøver det ikke at være enden. Du kan rejse sagen igen og anmode om at der dømmes til fælles forældremyndighed, også hvis du ikke tidligere har haft andel i forældremyndigheden. Det er vigtigt at du i disse sager søger kompetent juridisk bistand, da mange sager ofte er komplicerede. Mangor Advokatfirma har mange års erfaring med sager om forældremyndighed og vi vil kunne yde dig den nødvendige bistand og vejledning, både i Statsforvaltningen og i retten.

Få hjælp til forældremyndighed som far

Vi har mange års erfaring og kan hjælpe dig igennem systemet.
Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Pris og fri proces

Vi tilbyder en fast pris for forældremyndighedssager og bopælssager på 15.000 kr. inkl. moms. Husk at hvis du sidste år tjente under 344.000 kr. om året, kan du få fri proces til din sag. Det betyder, at staten betaler dine omkostninger.

Hvis du har hjemmeboende børn forhøjes grænsen med 60.000 kr. pr. barn. Vi hjælper dig selvfølgelig med at søge om fri proces.

Der sker der når I er uenige om forældremyndigheden

  1. Du skal indsende en anmodning til Familieretshuset. Bliver din anmodning afvist, har du 4 uger til at indsende en evt. klage.
  2. Hvis din anmodning godkendes, indkaldes du og moderen til et møde I Familieretshuset. På dette møde vil det være godt, hvis du medbringer en advokat med speciale i forældremyndighed eller bopæl. Kan du og moderen ikke blive enige om forældremyndigheden, overgiver Familieretshuset herefter sagen til Familieretten.
  3. Familieretten vil indhente udtalelser fra daginstitutioner, skoler mm, samt holde et møde eller bede jer om processkrifter. I processkrifterne skal I hver især redegøre for sagen.
  4. Du og moderen mødes til en retsmægling, hvor sagen kan afsluttes, såfremt I kan blive enige om et forlig.
  5. Er I fortsat uenige, fortsætter retssagen og Retten vil bl.a. indhente udtalelser fra kommunen, iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse, skole og daginstitutioner. Retten kan også vælge at afholde en børnesamtale. Dette gøres oftest fra barnet er 6-7 år, men det afhænger mest af barnets modenhed. Barnet kan frit vælge om det vil udtale sig eller ej.
  6. Hvis den ene af jer ønsker det, kan der indkaldes til et nyt retsmøde.
  7. Herefter falder der dom i sagen. Du har 4 uger til at anke. Men hvis status quo skal opretholdes under ankesagen, er det vigtigt at du anker indenfor 2 uger.

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK