Din advokat centralt i København

Forsikringssager

Få din retmæssige erstatning

Tvister med forsikringsselskaber er ikke usædvanlige, uanset om det drejer sig om familieforsikring, indboforsikring eller motorkøretøjsforsikring.

I mange tilfælde vil der være behov for juridisk bistand til vurdering af sagen og eventuel assistance ved sagsanlæg eller klage til Ankenævnet for Forsikring.

Vi hjælper med at vurdere din sag, og hvis sagen skal indbringes for ankenævn eller domstol, er vi også behjælpelige hele vejen indtil den endelige dom foreligger.

Ikke to sager er ens.

Derfor er det meget vigtigt, at du altid får en individuel advokatbistand baseret på netop dine behov og problemer. Mange forsikringsselskaber siger ofte at du ikke har brug for en erstatningsadvokat, før en sag går i retten. Det er vi ikke enige i. Mange skadelidte får desværre en alt for lille erstatning, netop fordi de ikke har haft advokatbistand.

Kom hurtigere igennem sagen med et bedre resultat

Det er vores erfaring, at sagerne kan afsluttes hurtigere og med et bedre resultat, jo tidligere sagen overgår til advokat. Næsten alle de sager, vi har ført, er endt med, at klienten har fået en væsentlig større erstatning, end den sum modparten tilbød, før skadelidte fik vores bistand.
Kan vi ikke gøre noget for dig, siger vi det på forhånd. På baggrund af mange års erfaring som specialister i personskadesager ved vi, at der er et meget stort behov for juridisk bistand i sager om personskade.

Retshjælpsforsikring og fri proces

Ofte vil sagen, selvom om modparten er forsikringsselskabet i øvrigt være dækket af en retshjælpsforsikring hos selvsamme selskab.

Det kan også være du har mulighed for at få fri proces.

Kontakt os, og få en uforpligtende snak om din sag. Så kan du få afklaret, om der er noget at gå videre med, samt hvad dit fokus og næste skridt bør være.

Læs om erstatning for indbrud og biltyveri

Læs om personskadeerstatning

Få en gratis snak om din forsikringssag

Udfyld formularen, så kontakter advokaten dig indenfor 24 timer. Du er ikke efterfølgende forpligtiget til at bruge os i din sag. Vi er eksperter i forsikringssager og sørger for at du får den skadeerstatning du har krav på.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK