Din advokat centralt i København

Jordforurening

Det er regionernes og kommunernes opgave at undersøge og kortlægge forurenede grunde eller grunde som mistænkes for at være forurenet.

Regionerne og kommunerne indsamler oplysninger om, hvor der har ligget virksomheder, eller hvor der har været aktiviteter, som kan være skyld i forurening af jorden.

Dette sker for at gribe ind der, hvor forureningen kan skade menneskers helbred, fx ved offentlige legepladser, ved børneinstitutioner, boliger eller hvor grundvandet er truet.

Lov om forurenet jord

Lov om forurenet jord trådte i kraft i år 2000. Formålet med loven var at sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og at sikre vandforsyningen og befolkningens sundhed.

Kortlægning/ hovedklassificeringer

3 hovedklassificeringer af forurenede grunde

  1. Uafklaret
  2. Vidensniveau 1
  3. Vidensniveau 2

”Uafklaret” er grunde under mistanke for forurening, hvor der kan have været aktiviteter, som kan have forurenet jorden. Myndighederne har endnu ikke haft lejlighed til at få mistanken be- eller afkræftet.

”Vidensniveau1”er kortlægningen af grunde, hvor myndighederne ved, at der har været aktiviteter, som typisk indebærer forurening, uden at forureningen endnu er påvist. Det kan f.eks. dreje sig om en grund, hvorpå der har ligget et tekstilfarveri eller en tankstation.

”Vidensniveau2”er kortlægningen af grunde, som myndighederne helt sikkert ved er forurenede.

En ejendom kan udgå af en vidensniveau 2 kortlægningen, når den konstaterede forurening fjernes eller oprenses.

En ejendom kan udgå af en vidensniveau 1 kortlægning, hvis det viser sig, at den aktivitet på grunden, der har ført til kortlægningen, ikke har forurenet grunden.

Oplysninger om forurenet jord registreres hos Miljøstyrelsen, hos Kort- og Matrikelstyrelsen og i Jordforureningslovens Areal Register (JAR).

Har du forurenet jord?

Kontakt os idag og lad os hjælpe dig videre med sagen.
Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK