Din advokat centralt i København

 Ansættelsesret

Specialister i arbejds- og ansættelsesret

Uanset om du er arbejdsgiver i det private eller i det offentlige, er ansættelsesret et område du kommer til at beskæftige dig med.  Arbejds- og ansættelsesret er et kompliceret juridisk område, der spreder sig på tværs af brancher og landegrænser og som hele tiden udvikler sig. Og det kan være svært at finde rundt i med et væld af komplekse love og overenskomster.

Derfor er det ofte en god investering at bruge en dygtig advokat til at holde styr på den gældende lovgivning omkring de juridiske forhold.

Mangor Advokater har specialister, der beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret og I kan derfor regne med, at I får en specialist til rådgive jer om alle arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål, uanset om I er en virksomhed, privat eller offentlig institution .

Ansættelseskontrakter

Det er vigtigt, at der indgået en ansættelseskontrakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, som indeholder alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Følgende vilkår er altid væsentlige:

 • Løn
 • Arbejdstid
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ferie
 • Arbejdssted
 • Navn og adresse på arbejdsgiver og arbejdstager
 • Arbejdsbeskrivelse
 • Ansættelsesforholdets varighed
 • Opsigelsesvarsler
 • Kollektive overenskomster

Uklarhed kan skabe konflikt

Hvis kontrakten er uklar, vil der sandsynligvis på et tidspunkt opstå en tvist mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, om hvad der er aftalt mellem parterne. Derudover er et mangelfuldt ansættelsesbevis i strid med lovgivningen og det kan i sidste ende betyde, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse til arbejdstageren. Vi hjælper både arbejdstager og arbejdsgiver med at sikre ansættelseskontrakten er i overensstemmelse med lovgivningen.

Kunde- og konkurrence klausuler

I nogle ansættelsesforhold er det vigtigt at ansættelsen er omfattet af kunde- og/eller konkurrenceklausuler. Kunde- og konkurrenceklausulerne skal opfylde særlige regler, for at de er gyldige. Vi hjælper både virksomheder og medarbejdere med at udarbejde og gennemgå kunde- og konkurrenceklausuler, så de opfylder lovens krav.

Funktionærloven

Den største del af arbejdsstyrken i Danmark er omfattet af funktionærloven, hvilket gør den til den vigtigste lov inden lov inden for ansættelsesretten. Selv i de ansættelsesforhold som ikke direkte er omfattet af funktionærloven, vil funktionærloven alligevel have indflydelse på fortolkningen af de juridiske forhold.

Funktionærloven indeholder blandt andet regler om:

 • opsigelse af medarbejdere
 • løn under sygdom
 • opsigelse grundet sygdom
 • kunde- og konkurrenceklausuler
 • godtgørelse for urimelig opsigelse og meget mere

Læs mere om ansættelseskontrakter

Vi kan rådgive dig i alle forhold vedrørende funktionærloven, så du er sikker på at du er dækket ind.

Opsigelse og bortvisning

Et ansættelsesforhold kan ophøre ved opsigelse eller bortvisning.

Opsigelse skal ske i overensstemmelse med det aftalte opsigelsesvarsel i ansættelseskontrakten og eventuelle opsigelsesvarsler i lovgivningen.

Hvis en medarbejder skal bortvises, kræver det, at medarbejderen væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en misligholdelse er væsentlig. Hvis en medarbejder bliver bortvist, betyder det, at arbejdsgiveren øjeblikkeligt stopper ansættelsesforholdet, hvilket også inkluderer lønudbetalingen.

Læs også om afskedigelse af medarbejder her

Vi rådgiver omkring alle forhold i forbindelse med opsigelse og bortvisningssager.

Brug specialisten

Få kompetent rådgivning i ansættelsesret.
Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt, typisk indenfor 24 timer.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Vi kan hjælpe dig med:

 • Opsigelse og ansættelse af medarbejdere
 • Ansættelseskontrakter
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Funktionærret
 • Opsigelse og bortvisning

Ovenstående er blot nogle af de områder, vi sædvanligvis beskæftiger os med indenfor arbejds- og ansættelsesretten.

Hos Mangor Advokater får du advokater der taler et sprog du forstår. Og hvad der er endnu vigtigere – som giver dig den juridiske bistand, der løser dine problemer.

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK