Din advokat centralt i København

Retssag/ tvist

Få en gratis vurdering af din retssag

Når du står overfor en retssag er du selvfølgelig bekymret for sagens udfald – kan du vinde eller ej? Derfor giver vi dig først en gratis vurdering om hvorvidt du bør bruge penge på en advokat. Vurderer vi at du bør få sagen undersøgt nærmere af en advokat, vil vi tilbyde dig en dybdeborende analyse af sagens samlede omfang og oplysninger, herunder dokumenter og anden dokumentation.
Denne undersøgelse får du altid tilbudt til en fast pris på 3.000 kr. Det er ligeledes en fast procedure hos os, at vi altid undersøger din mulighed for at søge dækning af dine advokatudgifter hos enten staten og/eller gennem din forsikring.

Hvad er muligheden for at få gratis advokathjælp

Der findes forskellige ordninger, hvor du kan få dækket udgiften til din advokat enten helt eller delvist. Dette kan enten ske gennem din retshjælpsforsikring, som ofte dækker dine sagsomkostninger helt op til mellem 75.000 – 150.000 kr. Har du en husforsikring eller andre typer af  forsikringer, indeholder de ofte også en retshjælpsforsikring. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte dit forsikringsselskab. De fleste erhvervsdrivende er også dækket af retshjælpsforsikringer.

Fri proces

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, har du stadig mulighed for at få hjælp, ved at ansøge om fri proces. Dette hjælper vi dig med.
Det kræver blot at du opfylder disse kriterier om årsindtægt:

  • Ansøger som er enlige: 358.000 kr. eller mindre.
  • Ansøgere i ægteskab eller samlivsforhold: 455.000 kr. eller mindre.

For hver barn under 18 år, som ansøger har forhøjes beløbet med 62.000 kr.

I øjeblikket går man ud fra årsindtægt for indkomståret 2021.

Hvordan forløber en retssag

På grund af travlhed hos retten, kan du godt forvente at der vil gå mellem 6 – 12 måneder fra sagen starter til retten afsiger sin dom.
Først skal en af parterne indleverer en stævning til retten. Herefter skal modparten besvare stævningen, også kaldet et svarskrift.
Typisk vil vil de involverede parternes advokater herefter blive indkaldt af retten til et forberedende retsmøde, hvor de vil drøfte sagens videre forløb. Det er ofte sådan i retssager at begge parter ønsker  at afgive et eller flere processkrifter. Først herefter kan sagen berammes til selve hovedforhandling, hvilket er den dag, hvor parterne skal i retten og sagen for alvor går i gang.

Hvad koster det

Vi desværre ikke fastsætte den endelige pris. Men kan du ikke få dækket omkostningerne gennem fri proces eller gennem en retshjælpsforsikring, er du  altid velkommen til at få et overslag. Grunden til at vi ikke kan give dig en endelig pris, er fordi at vi ikke på forhånd kan sige hvor mange timer en retssag kommer til forløbe. Du kan dog forvente at timeprisen vil ligge mellem 1.500 kr. og 2.500 kr. (ekskl. moms). Når vi skal vurdere omkostningerne ved en retssag, ser vi på sagens sværhedsgrad, hvor stort tidsforbruget er og sagens udfald selvfølgelig.

Kontakt os i dag  på telefon 29 80 87 91, og lad os rådgive dig om dine muligheder.

Få hjælp med retssagen

Vi giver en gratis, uforpligtende vurdering af din sag. Beskriv din sag, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK