Din advokat centralt i København

Børn - forældremyndighed, bopæl og samvær

Har I børn sammen, og skal du separeres eller skilles eller flytte fra din samlevende, er der flere ting, du skal være opmærksom på omkring jeres børn.

Forældremyndighed

Ved separation/skilsmisse og ophør af samliv er udgangspunktet, at den fælles forældremyndighed fortsætter. Det betyder, at I stadig skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn.

Hvis en af jer ønsker den fulde forældremyndighed, skal vedkommende indsende en anmodning til Familieretshuset, som herefter indkalder jer til et møde. Hvis I på mødet fortsat ikke kan blive enige om forældremyndigheden, kan I hver især anmode om, at sagen sendes videre til familieretten, som herefter træffer afgørelse om forældremyndigheden.

Bopæl

Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I stadig tage stilling til, hvor jeres barn skal have bopæl. Den forældre der har bopælsretten kan træffe overordnede beslutninger om barnets forhold i hverdagen, uden at bede om samtykke fra den anden forælder.

I kan selv indgå en aftale omkring bopælsretten, men hvis i ikke kan blive enige, skal I sende en anmodning til Familieretshuset, hvorefter I bliver indkaldt til et møde. Er I stadig ikke enige, kan I hver især anmode om at få sagen sendt videre til familieretten, som herefter vil træffe afgørelse.

Samvær

Selvom forældrene ikke længere bor sammen, har jeres barn stadig ret til at se den forælder, som barnet ikke bor hos. Dette kaldes samvær og er til for at sikre jeres barns tilknytning til begge forældre. Det er således ikke en ret for jer som forældre, men en ret for jeres barn.

I kan selv aftale i hvilket omfang den anden forælder skal have samvær. Hvis I selv indgår sådan en aftale, er det dog vigtigt, at det fremgår af aftalen, at den kan benyttes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Det betyder, at hvis den ene part ikke overholder samværet, kan dette gennemtvinges gennem fogedretten.

Hvis I ikke kan blive enige om samværet, skal I kontakte Familieretshuset, som vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning. Hvis I ikke kan blive enige, bliver sagen sendt videre til Familieretten, som herefter vil behandle sagen og træffe afgørelse.

Børnebidrag

Den af jer, der ikke er bopælsforældre skal som udgangspunkt betale børnebidrag. Størrelsen af børnebidraget afhænger af indtægten hos den, der skal betale bidraget.

Der anvendes et normalbidrag, der består af et månedligt grundbeløb og et tillæg. Hvis den bidragspligtiges indkomst er højere end 470.000 kr., vil grundbeløbet som regel blive forhøjet.

 

Vær tryg ved din skilsmisseadvokat

Som din advokat guider jeg dig trygt igennem alle processerne. I sager om børn er det særligt vigtigt at du føler dig tryg, og vi forstår godt at der er mange følelser på spil i sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Derfor er det ekstra vigtigt at du føler dig tryg ved din skilsmisseadvokat, så du ikke selv behøver at have det praktiske overblik.

 

Få hjælp til forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag.

Vi har mange års erfaring og kan varetage dine interesser bedst muligt.
Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

 Det hjælper vi dig med:

 • Vejleder dig grundigt om forældremyndighed og bopæl
 • Guider dig trygt igennem alle processerne
 • Repræsenterer dig på møderne i Statsforvaltningen og  i retten

Fri proces og pris

Vi tilbyder en fast pris for forældremyndighedssager og bopælssager på 20.000 kr. inkl. moms.
Husk at hvis du sidste år tjente under 348.000 kr. om året, kan du få fri proces, hvilket betyder at staten betaler dine omkostninger.
Har du et hjemmeboende barn, forhøjes grænsen med 60.000 kr. pr. barn.
Vi hjælper dig naturligvis med at ansøge om fri proces.

Der sker der når I er uenige om forældremyndigheden:

 1. Du skal indsende en anmodning til Statsforvaltningen. Bliver din anmodning afvist, har du 4 uger til at indsende en evt. klage.
 2. Hvis din anmodning godkendes, indkaldes du og moderen til et møde I statsforvaltningen. På dette møde vil det være godt hvis du medbringer en advokat med speciale i forældremyndighed eller bopæl. Kan du og moderen ikke blive enige om forældremyndigheden, overgiver Statsforvaltningen herefter sagen til Retten.
 3. Retten vil indhente udtalelser fra daginstitutioner, skoler mm. samt holde et møde eller bede jer om processskrifter. I processskrifterne skal I hver især redegøre for sagen.
  Du og moderen mødes til en retsmægling, hvor sagen kan afsluttes, såfremt I kan blive enige om et forlig.
 4. Er I fortsat uenige, fortsætter retssagen og Retten vil bl.a. indhente udtalelser fra kommunen, skole og daginstitutioner og evt. iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse. Retten kan også vælge at afholde en børnesamtale. Dette gøres oftest fra barnet er 6-7 år, men det afhænger mest af barnets modenhed. Barnet kan frit vælge om det vil udtale sig eller ej.
 5. Hvis den ene af jer ønsker det, kan der indkaldes til et nyt retsmøde.
 6. Herefter falder der dom i sagen. Du har 4 uger til at anke. Men hvis status quo skal opretholdes under ankesagen, er det vigtigt at du anker indenfor 2 uger.

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK