Din advokat centralt i København

Nybyggeri

Entreprise

Ved nybyggeri, herunder tilbygninger, er der mange forhold som både den der lader et byggeri opføre (bygherre) og den der opfører byggeriet (entreprenøren) skal være opmærksom på og som i sidste ende kan koste begge parter dyrt. Advokat Rasmus Mangor Andersen rådgiver både bygherrer og entreprenører om byggeriets forhold, herunder AB 92.

Tag fat i en advokat, inden entrepriseaftalen underskrives

Aftaler om byggeri er kendetegnet ved, at der skal leveres en væsentlig arbejdskraft fra entreprenørens side, og at der skal betales en stor pose penge fra bygherrens side. Alligevel bliver der hver dag indgået adskillige entreprisekontrakter, uden at der har været en advokat involveret, hvilket er mærkværdigt, da advokatens regning er en lille del af entreprisesummen.

Mange involverer først en advokat, når skaden er sket, hvilket i mange tilfælde kan være for sent. Det kan spare dig for en masse konflikter og penge, hvis du lader en advokat gennemgå entrepriseaftalen, inden den skrives under.

Advokat Rasmus Mangor Andersen gennemgår entrepriseaftalen for både bygherre og entreprenør til en konkurrencedygtig pris.

Typiske problemstillinger

Hvad skal entreprenøren lave?

Entreprenøren skal bygge et hus. Det kan vel ikke være så svært..? Men hvad er et hus? Er det bare fire vægge og et tag? Hvad med fundament? Hvad med rørføringen? Hvornår er der tale om ekstraarbejde? Hvornår skal betalingen falde? At bygge et hus er desværre ikke så simpelt, som det måske kan lyde. Det er derfor vigtigt for bygherren, at der er klarhed over omfanget og kvaliteten af byggeriet.

For entreprenøren er det ligeledes vigtigt at sikre sig at gennemgå udbudsmaterialet og forholde sig til indholdet, herunder specielt hvilke ydelser der skal leveres. Ved udbud kan det blive en dyr fornøjelse at afgive et tilbud og efterfølgende blive opmærksom på fordyrende forhold, som der er overset.

Forsinkelse

Du havde glædet dig til at din nye tilbygning med udestue stod klar til foråret og sommeren. I stedet er det nu blevet efterår, og vinteren nærmer sig, men det gør afslutningen på din tilbygning og udestue ikke. Det er derfor vigtigt at forholde sig til hvornår byggeriet skal være færdigt.

For entreprenøren er det heller ikke sjovt, hvis byggeriet forsinkes, og mange gange er det ikke entreprenørens skyld, hvis arbejdet forsinkes. Det kan skyldes underentreprenører, kommunen eller bygherre selv. Det er derfor vigtigt for entreprenøren, at entrepriseaftalen ligeledes sikrer entreprenøren ved forsinkelse fra øvrige medkontrahenter, ligesom det defineres, hvornår der indtræder forsinkelse.

Fejl og mangler

Hvis der er fejl og mangler ved byggeriet, er det vigtigt at reagere hurtigt over for en entreprenøren. Hvis der er uenighed om eventuelle fejl og mangler, må fejlen ikke udbedres. I stedet skal der udvælges en skønsmand, som vurderer, hvorvidt der er fejl og mangler. Derudover er det vigtigt at sikre sig økonomisk sikkerhed for mangler, der opdages efter byggeriet er færdigt.

For entreprenøren er det vigtigt, at eventulle mangler bliver meddelt så hurtigt som muligt, ligesom entreprenøren har en afhjælpningsret. Derudover kan eventuelle mangler nemmere udbedres på et senere tidspunkt, fx ved afleveringen eller ved 1 – års gennemgangen, ligesom det slet ikke er sikkert, at arbejdet er behæftet med fejl. Det er derfor vigtigt for entreprenøren at være forberedt på mangelsindsigelser fra bygherren, og hvordan de håndteres, uden at samarbejdet går i stykker.

Betaling

Entreprenøren er kun forpligtet af sin tilbudte pris, så længe det udførte arbejde er omfattet af tilbuddet. Så snart arbejdet ikke er omfattet af entreprisen – såkaldt ekstra arbejde – må entreprenøren kræve en betaling, der ikke er urimelig. Det er derfor vigtigt, at projektmaterialet tydeligt beskriver, hvad entreprenøren skal udføre, ligesom det er vigtigt at få klarlagt nærmere regler om ekstra arbejde.

Medmindre andet er aftalt er entreprenøren ikke berettiget til betaling, før entreprisen er udført. Det er derfor vigtigt at få aftalt en betalingsplan med bygherre. Derudover er det vigtigt, at entreprenøren håndterer en eventuel manglende betaling fra bygherren korrekt, da det i modsat fald kan betyde, at entreprenøren rent faktisk misligholder aftalen med bygherren.

Få styr på dit nybyggeri

Udfyld formularen, og få professionel hjælp med din advokatopgave.
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK