Din advokat centralt i København

Selskabsret, generationsskifte mv.

Selskabsstiftelse

Vi har hjulpet med etableringen af mange virksomheder, og vi hjælper også gerne dig med at starte din virksomhed.

Vi stifter selskaber hos Erhvervsstyrelsen, og vi kan levere dit køreklare ApS, A/S, holdingselskab eller IVS hurtigt.

Der findes mange udbydere af selskaber, men hos os er du sikret professionel selskabsrådgivning af høj kvalitet.

Du får en specialist, der sætter dig ind i de relevante regler på området og rådgiver i forbindelse med alle de juridiske aspekter. Vi hjælper dig med at vælge den mest hensigtsmæssige selskabsform og koncernopbygning.

Du får vores hjælp til at udarbejde de relevante dokumenter, bl.a.:

  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtægter
  • Forretningsorden for bestyrelsen
  • Varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder
  • Beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder
  • Markedsføringstiltag
  • Udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser

Hvis I er flere ejere i virksomheden, hjælper vi jer med at udarbejde anpartshaver- eller aktionæroverenskomster (ejeraftale).

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelser og generationsskifte af virksomheder skal planlægges i god tid. Som sælger er der en lang række forberedende handlinger, som kan være med til gøre virksomheden salgsklar, og som kan have stor indflydelse på, hvilke købere der vil købe din virksomhed, og hvilken pris de vil betale for den.

Det er også vigtigt som sælger at kigge på virksomheden med en købers øjne og forsøge at trimme virksomheden og organisationen bedst muligt. På den måde kan den rette køber tiltrækkes.

Vi kan hjælpe i alle salgets eller købets faser, og det er vores erfaring, at det kan betale sig at søge rådgivning tidligt i processen.

Generationsskifte

Hvis man ejer en virksomhed, er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvornår og hvordan virksomheden skal overdrages til næste generation. Der er mange aspekter af et generationsskifte, som både den gamle og nye ejer skal blive enige om. Overvejelserne omkring et generationsskifte bør derfor allerede starte flere år, før det bliver relevant.

Generationsskifte ved arv eller i levende live

Et generationsskifte i en virksomhed er en hel eller delvis overdragelse af virksomheden, hvorved virksomhed overdrages til en ny ejer i eller uden for familiekredsen. Generationsskiftet kan både ske i levende live eller ved ar.

Hvis et generationsskifte ikke er planlagt, vil virksomheden ved ejerens død overgå til arvingerne. I sådan et tilfælde bliver det boet eller et testamente, der bestemmer, hvem virksomheden bliver overdraget til.

Hvis generationsskiftet derimod er planlagt, kan virksomhedsejeren bestemme, hvem virksomheden skal overdrages til, og under hvilke vilkår det skal ske.

Planlagt og uplanlagt generationsskifte

Et uplanlagt eller dårligt generationsskifte kan true virksomhedens eksistens. Specielt i små og mellemstore virksomheder hvor ejer og leder ofte er den samme person, kan overdragelse af ledelsen vise sig at blive en sværere opgave end overdragelse af selve ejerskabet.

Hvis et generationsskifte derimod er velforberedt undgår virksomheden at miste værdi i form af viden, netværk, kundekontakter osv.

Det er også vigtigt for den gamle ejer at planlægge generationsskiftet, da det kan være afgørende for den fremtidige indkomst. Vigtigheden i et generationsskifte består således i at sikre, at den ældre generation sikres økonomisk i resten af deres liv, ligesom det er vigtigt, at den yngre generation overtager virksomheden på vilkår, der ikke gør den videre drift af virksomheden vanskelig.

Derudover er det vigtigt at få defineret rollerne for den tidligere og nye ledelse, så der ikke opstår samarbejdsproblemer mellem disse. Hvis ikke alle arvingerne overtager virksomheden, er det ligeledes væsentlig at kompensere de øvrige arvinger.

Rådgivning om generationsskifte

Hvis generationsskiftet planlægges i tide, vil det oftest også være indebærer en mere hensigtsmæssig beskatning. Skatte- og afgiftslovgivning er yderst omfangsrig og stiller dermed store krav til den valgte model for generationsskifte.

Mangor advokatfirma rådgiver om alle aspekter af et generationsskifte lige fra de indledende drøftelser til implementering af overdragelsen. Dette gælder uanset om virksomheden er personligt ejet eller i selskabsform.

Vi yder engageret rådgivning gennem hele forløbet, uanset hvornår og til hvem virksomheden ønskes overdraget.

SKAT

En skattesag kan vedrøre mange forskellige problemstillinger, og typisk består juraen af forvaltningsretlige regler og speciallovgivning.

Vi hjælper gerne med rådgivning og førelse af skatteretssager i alle instanser. Skatteretten om meget omfangsrig, og vi kan derfor ikke rådgive inden for alle områder. I disse tilfælde kan vi henvise til dygtige kollegaer.

Der kan i nogle sager være mulighed for at få dækket sagsomkostningerne i forbindelse med skattesagen.

Ring til Mangor Advokaterne på 29 80 87 91, og få hjælp vedrørende generationsskifte, selskabsstiftelse, Skat mv.

Få den bedste rådgivning i selskabsret

Vi yder juridisk rådgivning om selskabsstiftelse, virksomhedsoverdragelse og generationsskifte. Få en gratis, uforpligtende snak og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK