Din advokat centralt i København

Fejl og mangler i ejerlejligheder og andelslejligheder

Fejl og mangler i ejerlejligheder og andelslejligheder

Hvem skal hæfte for fejl og mangler?

Mange sager vedrørende fejl og mangler stammer fra køb og salg af ejerlejligheder og andelsboliger, og spørgsmålet er ofte, hvem der skal hæfte for disse fejl og mangler. Typisk vil disse sager opstå, fordi der ikke er tegnet ejerskifteforsikring på ejerlejligheden eller andelsboligen. Derfor vil senere fundne fejl og mangler ofte udløse en tvist om, hvem der skal hæfte for udbedringerne af disse.

Ofte fejl i badeværelser

Det er ofte tilfældet, at der bliver konstateret fejl og mangler i ejerlejlighedens eller andelsboligens badeværelse. En hyppig årsag til at defekterne opstår er, at tidligere ejere selv har forsøgt sig med at renovere badeværelset, hvilket kan indebære, at der opstår skjulte fejl, som først viser sig senere – og til tider efter at der er sket ejerskifte.

Typiske fejl i badeværelser i ejerlejligheder og andelsboliger

Efter mange års erfaring med denne type sager, kan vi efterhånden opregne nogle af de typiske fejl og mangler, der bliver konstateret i badeværelset i ejerlejligheder og andelsboliger:
• Ødelagt dampspærre i loftet som skaber risiko for råd i loftskonstruktionen
• Utæt vådrumssikring som følge af manglende vådrumsmembran
• Revnet fuge mellem fliserne som typisk vil revne, hvis den er udført i hjørnet mellem væg og gulv.
• Forkert forhøjet afløb som kan medføre et utæt afløb og kan få uoverskuelige konsekvenser, hvis vandet lige så stille siver ud under gulvet.
• Forkert fald på gulvet. Problemet er størst i bruseområdet, og her kan det være svært at se, om hældningen er i orden, så længe gulvet er tørt.

Var fejlen til stede ved overtagelsen?

Sagerne vil ofte handle om, hvorvidt manglen var til stede på tidspunktet for overtagelsen. Er manglen først opstået efter overtagelse af boligen, er sælgeren ikke ansvarlig for den. Har du derimod købt en ejerlejlighed eller andelsbolig, og har du fundet en fejl, som du mener var tilstede på overdragelsesdagen, kan sælger ende med blive ansvarlig for manglen, hvis du kan godtgøre, at fejlen var opstået ved overdragelsen.
Det kan vi hjælpe dig med. Vi anbefaler, at du kontakter os i dag, så vi kan give dig vores vurdering af sagen og hjælpe dig med at skaffe det bedst mulige resultat.

Juridisk ekspert rådgivning

Det kan have betydelige konsekvenser, hvis en konflikt om mangler ved fast ejendom ikke håndteres korrekt. For en køber kan det betyde unødigt mange penge, tid og ressourcer på at forfølge håbløse krav, mens en køber omvendt kan risikere at miste et berettiget krav, hvis kravet ikke bliver behandler korrekt.

Vi kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg fra start af. Området er kompliceret og bør kun behandles af eksperter inden for feltet. Mangor Advokater er specialister inden for disse sager og har ført mange sager ved de danske domstole. Vi hjælper dig igennem hele processen.

 

Forsikring dækker advokatomkostninger

For så vidt angår advokatomkostninger til en retssag, så har alle indboforsikringer en retshjælpsforsikring tilknyttet. Det betyder, at du sandsynligvis kan få dækket dine advokatomkostninger af din forsikring.

Giv os gerne et kald på tel. 2980 8791, så vi kan drøfte din sag helt uforpligtende.

Er der fejl og mangler i din ejerlejlighed eller andelslejlighed?

Vi er eksperter i boligsager og hjælper dig hele vejen til sagen er slut.
Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigt.

Standard CTA
reCAPTCHA
Sender

Du kan få professionel advokatbistand allerede i dag!

Kontakt os

Mangor Advokatfirma
c/o Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2. sal
2100 København Ø
CVR: 35102744

Tel: 29 80 87 91

Om Mangor Advokatfirma

Vi er en moderne advokatvirksomhed bestående af tre højt kvalificerede og specialiserede advokater.

Vi har hvert vores juridiske specialistområde, og er klar til at hjælpe med din sag. Hos os taler vi jura i et sprog, som du forstår.


DATAPOLITIK